aboutus
โพรไฟล์ QC
เครื่องตรวจจับที่แม่นยำที่สุดล่าสุด


ผู้ตรวจการที่ได้รับการฝึกฝนและชำนาญ


ข้อเสนอแนะทันเวลาต่อฝ่ายการผลิต


อัตราผลตอบแทนสูงและการส่งมอบทันเวลา

กลยุทธ์คุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพเป็น uppermost, ทำให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น,

ลูกค้าพึงพอใจให้ปรับปรุง

เป้าหมายคุณภาพ

ความพึงพอใจของลูกค้า≥95

อัตราการผ่านผลิตภัณฑ์≥98%

การส่งมอบตรงเวลา≥95%

ลูกค้าร้องเรียนไม่เกิน 5 ครั้งต่อเดือน

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ