FORWA PRECISE PLASTIC MOULD CO.,LTD.
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
การฉีดยาทางการแพทย์
ชิ้นส่วนไฟเบอร์ออปติก
การขึ้นรูปพลาสติก
แม่พิมพ์ฉีดคู่
ใส่แม่พิมพ์ฉีด
Overmold ฉีดขึ้นรูป
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
แม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวเชื่อมแบบพิมพ์
แม่พิมพ์ฉีด
ชิ้นส่วนพลาสติกที่กำหนดเอง
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
ชิ้นส่วน ODM OEM